Pin mặt trời tiếp xúc ngược xen kẽ (Back Contact) đánh bại mono PERC về sản lượng điện

Một phân tích mới cho thấy tấm pin năng lượng mặt trời tiếp xúc ngược xen kẽ cho thấy mức tăng sản lượng năng lượng trung bình trong suốt vòng đời là 16,0% so với mono PERC. Bài báo cũng cho biết pin mặt trời tiếp xúc ngược xen kẽ có thời gian hoàn vốn trung bình ngắn hơn 9,7% và LCOE thấp hơn 10,7% trên tất cả các địa điểm được mô hình hóa.

Pin mặt trời tiếp xúc ngược xen kẽ (Back Contact) đánh bại mono PERC về sản lượng điện

Một báo cáo mới từ công ty nghiên cứu và tư vấn Exawatt xem xét và đối chiếu các thông số trên nhiều công nghệ khác nhau để đánh giá giá trị tiềm năng mà các công nghệ này có thể mang lại cho các ứng dụng dân dụng và thương mại. Báo cáo do Molly Morgan và Alex Barrows của Exawatt biên soạn, dựa trên các phân tích từ Solar Technology and Cost Service.

Bài báo tiết lộ rằng, trong mô hình được thực hiện, các công nghệ tiếp xúc ngược (xBC), heterojunction (HJT) và công nghệ TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) có thể cho thấy những cải tiến có ý nghĩa trong việc tạo ra năng lượng trọn đời so với các công nghệ mono PERC. Thông qua các thử nghiệm chi tiết, tài liệu đánh giá cách xBC, HJT và TOPCon góp phần tăng cường tạo ra năng lượng sạch và tiết kiệm tài chính tiềm năng tùy thuộc vào các thông số hệ thống cụ thể.

Trong cả hai mô hình hóa hệ thống dân dụng và thương mại, các tác giả nhận thấy xBC nổi bật là hệ thống có hiệu suất cao nhất, cho thấy mức tăng trung bình là 16,0% so với mono PERC, trong khi HJT và TOPCon mang lại mức tăng sản lượng lần lượt là 11,4% và 8,2%.

Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trong sản xuất năng lượng tại các quốc gia châu Âu
Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trong sản xuất năng lượng tại các quốc gia châu Âu

Mặc dù có mức giá cao nhưng các công nghệ xBC, HJT và TOPCon cho thấy lợi nhuận tăng lên với công nghệ mono PERC truyênf thống trước đây. Trong số các công nghệ này, xBC nổi lên là công nghệ tiên phong, tự hào có thời gian hoàn vốn ngắn hơn trung bình 9,7% và LCOE thấp hơn 10,7% trên tất cả các địa điểm được mô hình hóa.

Thời gian hoàn vốn tại các quốc gia châu Âu
Thời gian hoàn vốn tại các quốc gia châu Âu

Mặc dù ngành công nghiệp PV hiện tại vẫn có thể đạt được mức giảm chi phí nhỏ, nhưng rõ rằng những mức giảm này tương đối nhỏ so với mức tăng hiệu quả tiềm năng do các công nghệ tiên tiến mang lại. Hiệu suất cao là chìa khóa để giảm chi phí hệ thống trên mỗi watt, thời gian hoàn vốn và LCOE, vì nó có thể giảm chi phí trên mỗi watt của nhiều chi phí không phải mô-đun chính như nhân công và lắp đặt.

Theo PV Magazine

Tấm pin năng lượng mặt trời có sẵn kho tại Gigawatt

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay: 0909 238 250