Trina Solar đạt được một kỷ lục hiệu suất mới đối với pin mặt trời loại n, i-TOPCon và cell pin hai chiều.

Hiệu suất tấm pin mặt trời 23,22% của thiết bị 244,62 cm vuông của Trina Solar – được chứng nhận bởi ISFH CalTeC của Đức – là một bước ngoặt khác cho Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quang điện của Nhà sản xuất Trung Quốc.

Trina Solar đã đạt được hiệu suất chuyển đổi kỷ lục thế giới 23,22% với phiên bản diện tích lớn của pin mặt trời loại n, silicon tinh thể, i-TOPCon (tiếp xúc thụ động oxit).

Thiết bị 2 chiều dùng để phá kỷ lục được sản xuất bằng quy trình công nghiệp chi phí thấp, Trina Solar cho biết trong một tuyên bố hôm qua, trên một chất nền silicon đúc pha tạp với phốt pho. Tế bào 247,79cm² đạt tổng hiệu hiệu suất là 23,22%, kết quả mà Trina Solar cho biết đã được ISFH CalTeC xác nhận ở Đức.

Cột mốc này tạo thành một thành tựu khác của Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ quang điện quan trọng của Trina Solar. Vào tháng 5 năm 2019, phòng thí nghiệm đã phá vỡ kỷ lục cell pin mono i-TOPCon loại n với tỷ lệ chuyển đổi 24,58% trên thiết bị 244,62cm².

Trina Solar cho biết thiết bị phá kỷ lục mới nhất của họ là tế bào hai chiều đa tinh thể đầu tiên trên thế giới đăng ký tỷ lệ chuyển đổi trên 23% được chứng nhận bởi viện ủy quyền của bên thứ ba.

Đánh giá bài viết

Gọi ngay: 0909 238 250