Pin Mặt Trời GREEN WING POLY 60 CELLS 270wp

Quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm cá dòng Pin năng lượng mặt trời đang phân Phối bởi

Công ty TNHH Năng Lượng Gigawatt:

Pin Poly:

Pin Mặt Trời HT-SAAE POLY HALFCUT CELL PERC 340Wp

Pin Mono:

Pin Mặt Trời HT-SAAE MONO HALFCUT CELL PERC 400Wp

Pin MBB 12BB Full cell:

Pin Mặt Trời HT-SAAE MONO MBB 390Wp 12BB (Hiệu suất 20,1%)

Pin MBB 12BB Halfcell:

Pin Mặt Trời HT-SAAE MONO HALFCUT CELL MBB 400Wp 12BB

Gọi ngay: 0907547325