GiGaWatt helps you Save up to 80% on electricity costs

The system minimizes electricity costs for families, manufacturing businesses and especially peak hourly rates. The ability to save depends on the amount of roof space available and the investment in solar power system capacity. Enhance the value and professionalism for the project.

Click here

GiGaWatt giúp bạn
Tiết kiệm đến 80% chi phí điện

Hệ thống cắt giảm tối đa chi phí điện cho gia đình, doanh nghiệp sản xuất và đặc biệt khung giá diện giờ cao điểm. Khả năng tiết kiệm tùy thuộc vào diện tích mái nhà khả dụng và mức đầu tư công suất hệ thống điện mặt trời. Nâng cao giá trị và sự chuyên nghiệp cho công trình.

Tìm hiểu chi tiết

GIGAWATT LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ TRONG HƠN 10 NĂM QUA ?

576000 +

Tấm pin được lắp đặt

5000 +

Khách hàng trong 10 năm qua

1976 Tỷ

Sản lượng điện mặt trời

114 +

Quốc gia đã sử dụng

576000 +

Tấm pin được lắp đặt

5000 +

Khách hàng trong 10 năm qua

1976 Tỷ

Sản lượng điện mặt trời

114 +

Quốc gia đã sử dụng

VÌ SAO NÊN CHỌN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

VÌ SAO NÊN CHỌN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐỐI TÁC KINH DOANH