DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM 06.02.2020

Ngày 06 tháng 02 năm 2020, Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh đã ký báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ, có thể coi đây là văn bản mới nhất về giá mua điện mặt trời. Một số điểm quan trọng trong dự thảo lần này gồm:

  1. Khuyến khích sử dụng tấm pin mặt trời hiệu suất cao
  2. Điện mặt trời trên mái nhà và hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng có công suất <= 1 MW.
  3. Giá mua điện được áp dụng với hệ thống xác nhận chỉ số từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2020 (thời hạn 1,5 năm).
  4. Tỉnh Ninh Thuận được giữ giá 9,35 UScents/kWh đến 31/12/2021 cho các dự án đã có trong quy hoạch.

TẢI VỀ:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay: 0909 238 250