Astronergy duy trì thứ hạng A trong bảng xếp hạng tín nhiệm tài chính PV ModuleTech

Astronergy – công ty dẫn đầu về tấm pin năng lượng mặt trời công nghệ TOPCon loại N, đã nhận được xếp hạng A trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm tài chính PV ModuleTech mới nhất của PV Tech cho quý 4 năm 2023, xác nhận hiệu quả tài chính vững chắc của công ty, tiếp tục đổi mới công nghệ và chất lượng sản phẩm có độ tin cậy cao.

Astronergy duy trì thứ hạng A trong bảng xếp hạng tín nhiệm tài chính PV ModuleTech
Astronergy duy trì thứ hạng A trong bảng xếp hạng tín nhiệm tài chính PV ModuleTech
Astronergy - công ty dẫn đầu về tấm pin năng lượng mặt trời công nghệ TOPCon loại N
Astronergy – công ty dẫn đầu về tấm pin năng lượng mặt trời công nghệ TOPCon loại N

Báo cáo PV ModuleTech cung cấp hướng dẫn chính xác để hiểu, xếp hạng và đánh giá tình trạng tài chính của các nhà cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời hàng đầu toàn cầu cho các cơ sở thương mại, công nghiệp và tiện ích. Đây là công cụ bắt buộc phải có đối với tất cả các nhà đầu tư, nhà phát triển, EPC và chủ sở hữu tài sản trên toàn cầu, trong đó việc lựa chọn nhà cung cấp là rất quan trọng để tối đa hóa hiệu suất, độ tin cậy và lợi nhuận lâu dài của địa điểm.

Là một trong 6 nhà cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời hàng đầu trong ngành, năng lực sản xuất ngày càng mở rộng, các sản phẩm công nghệ tiên tiến, trạng thái hoạt động ổn định và hiệu quả tài chính liên tục phát triển của Astronergy đã giúp công ty nhận được sự công nhận của các tổ chức bên thứ ba trên toàn thế giới.

Vào năm 2024, Astronergy sẽ tiếp tục mở rộng công suất trên 10 nhà máy sản xuất toàn cầu của mình lên 75GW, cùng với hai nhà máy bổ sung đang được xây dựng ở Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sản phẩm Tấm pin năng lượng mặt trời

Theo Solarquarter

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay: 0907547325