ニュース

Công ty Nhật Bản Itochu đầu tư vào trang trại pin cho năng lượng tái tạo
Công ty Nhật Bản Itochu đầu tư vào trang trại pin cho năng lượng tái tạo

Công ty thương mại Nhật Bản Itochu sẽ đầu tư vào hoạt động kinh doanh ...